Măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale la nivelul municipiului Turnu Măgurele

Măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale la nivelul municipiului Turnu Măgurele

conform prevederilor Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 605/05.09.2008 şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 579/15.09.2008, pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

 • In condiţiile emiterii de atenţionări, avertizări meteorlogice de temperaturi maxime extreme, respectiv vânt puternic – arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
 • Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei, prin ordin al prefectului.
 • Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă.
 • Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul şi accept de la Agenţia de Protecţie a Mediului.
 • Arderea se execute numai pe timp de zi.
 • Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii culturi agicole vecine, instalaţii, fond forestier, se asigură prin executarea de fâşii arate.
 • Parcelarea miriştilor se va realiza în suprafeţe de maxim 10 hectare, prin fâşii arate.
 • La arderea miriştilor, pentru suprafeţe mai mici de 5 hectare, trebuie asigurate substanţele şi mijloacele de stingere necesare.
 • Pentru suprafeţe de ardere mai mari de 5 hectare, trebuie asigurat un plug, o cisternă cu apă, mijloace de tractare şi personal de deservire.
 • Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
 • Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, astfel încât arderea să poată fi controlată.
 • în jurul fiecărei grămezi se curăţă terenul de vegetaţie pe o distanţă de 5 metri.
 • Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conducte de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile.
 • Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 de metri faţă de depozitele de furaje, 200 de metri faţă de liziera pădurii.
 • Stingerea totală a focului se va face înainte de părăsirea locului arderii.

Conform prevederilor H.G.R. nr. 537/2007: „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei ”

Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare: „Miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă nu pot fi arse fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului.”