Informare privind proiectul „Drumul Memoriei – Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial Grivitsa și Cetatea Turnu”

Municipiul Turnu Măgurele, implementează  în parteneriat cu municipalitatea Pleven  proiectul „Drumul Memoriei – Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial Grivitsa și Cetatea Turnu”, cod eMS ROBG – 397, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul INTERREG V-A România – Bulgaria.

În cadrul proiectului, Municipiul Turnu Măgurele va organiza trei seminarii, unde va fi prezentat cadrul general și  elementele specifice în vederea realizării Strategiei de marketing de către Liderul de proiect (municipalitatea Pleven). Această strategie vizează produsele  și serviciile turistice transfrontaliere și se adresează actorilor relevanți din cele două regiuni.

În data de 27.11.2019, la sediul Primăriei Municipiului Turnu Măgurele, s- a desfășurat primul seminar, la care au participat actori relevanți din cadrul celor două municipalități, precum și reprezentanți din domeniul turismului și culturii.

La acest prim seminar, partenerul bulgar a prezentat structura cadru a strategiei de marketing, precum și produsele și serviciile turistice transfrontaliere, ce vor fi integrate în această strategie.

Au avut loc de asemenea o serie de discuții pentru adunarea de informații și feedback de la participanți, necesare întocmirii unui draft al strategiei de marketing, ce s-a stabilit că va fi prezentat în cadrul unei ședințe viitoare, în luna februarie a anului următor.