Inchiriere prin licitaţie publică a parcărilor de reşedinţă situate în municipiul Turnu Măgurele, zona blocurilor S3-F1-V5

Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, cod poştal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416.451, fax 0247.416.453, email: primariatm@yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice pentru închiriere prin licitaţie publică a parcărilor de reşedinţă situate în municipiul Turnu Măgurele, zona blocurilor Z9-S2-S3, conform planului de situaţie anexat.

zona blocuri S3-F1-V5