Încheierea contractului de organizare evenimente pentru derularea în Municipiul Turnu Măgurele a schimbului de experiență , în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează în parteneriat cu Municipalitatea Nikopol.

Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 142004/21.10.2020 în data de 26.10.2020 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Proiectul va contribui la îmbunătățirea eficienței serviciilor de sănătate și a cooperării în domeniul medical, între autoritățile relevante din zona transfrontalieră, asigurând în același timp  accesibilitatea la acest tip de servicii.

În cadrul proiectului, se vor organiza schimburi de experiență între cadrele medicale  din spitalele din municipiul  Turnu Măgurele și  municipalitatea Nikopol, fiind încheiat în acest sens  contractul de servicii  nr. 13736/05.09.2022  

Prestator : SC UNICOM S.R.L

  • Obiectul achiziției: organizarea de  evenimente pentru derularea în Municipiul Turnu Măgurele a schimbului de experiență , în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod  ROBG e-MS -256
  • Valoarea achiziției: 7.568,00  lei la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată:  achiziție directă