Încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale – lot 10 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire – achiziție directă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează în parteneriat cu Municipalitatea Nikopole.

Municipiul Turnu Măgurele  a semnat  contractul de finanțare nr. 142004/21.10.2020 în data de 26.10.2020 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Proiectul va contribui la îmbunătățirea eficienței serviciilor de sănătate și a cooperării în domeniul medical, între autoritățile relevante din zona transfrontalieră, asigurând în același timp  accesibilitatea la acest tip de servicii.

În cadrul proiectului mai sus menționat, municipiul Turnu Măgurele a  încheiat contractul  nr. 9211/1340 din 09.06.2022 pentru  furnizarea echipamentelor medicale -lot 10 (Echipament medical pentru urgențe) necesare implementării activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

Prestator : SC SH MEDICAL S.R.L

  • Obiectul achiziției: furnizare  echipamente medicale -lot 10 (Dispozitiv vizualizare vene) necesare implementării activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256
  • Valoarea achiziției: 12.339,50  lei la care se adaugă TVA  în valoare de 2.344,50 lei
  • Procedura aplicată:  achiziție directă