În data de 19 decembrie 2022 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Consolidare și reabilitare corp principal și amenajare curte interioară Grădinița nr. 4 din municipiul Turnu Măgurele”

În data de 19 decembrie 2022 a avut loc receptia la terminarea lucrarilor pentru obiectivul de investitii

,,Consolidare si reabilitare corp principal si amenajare curte interioara Gradinita nr. 4 din municipiul

Turnu Magurele”, din strada Traian, nr. 3, obiectiv realizat de SC CIVIL DESIGN CONSTRUCT SRL,

proiectant SC ARTOPIC WORKSHOP SRL.

Investitia a fost finantata din bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala si din bugetul

local.

Lucrarile au constat în:

 • consolidare fundatii si pereti din zidarie prin camasuire;
 • executie planseu din placa de beton armat;
 • refacerea acoperisului de tip sarpanta;
 • realizare grupuri sanitare în incinta gradinitei;
 • înlocuire pardoseli si tâmplarie;
 • realizare instalatii sanitare, electrice si termice;
 • montare centrala termica;
 • realizare sistem de detectie, alarmare si avertizare incendiu;
 • executie finisaje interioare si exterioare;
 • realizare împrejmuire curte gradinita;
 • amenajare curte interioara a gradinitei.