În data de 15.03.2022, între UAT – Primăria Turnu Măgurele și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar, s-a semnat contractul de finanțare nr.138/15.03.2022, pentru proiectul ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”.

În data de 15.03.2022, între UAT – Primăria Turnu Măgurele și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar, s-a semnat contractul de finanțare nr.138/15.03.2022, pentru proiectul ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”.

Lucrările ce se vor realiza prin proiect, sunt următoarele:

 • Reabilitare drum de acces în lungul portului;
 • Demolări de structuri din beton si curățarea platformelor existente;
 • Dragarea depunerilor eluvionare din fața cheului existent;
 • Dragaje pentru eliminarea unei părți din lucrarea existentă de la baza pereului;
 • Refacerea pereului existent;
 • Realizarea accesoriilor de cheu pentru funcționarea/acostarea pontoanelor;
 • Reabilitarea platformei din piatră cubică aferentă danelor D1 si D2;
 • Reabilitarea platformelor existente din beton si macadam prin trecerea la un sistem rutier de tip greu;
 • Igienizarea zonei de cale ferată industrială;
 • Alimentarea cu apă (pentru toate danele si pentru stingerea incediilor) și canalizare;
 • Alimentarea cu energie electrică a danelor si iluminarea platformelor amenajate și a drumului;
 • Amenajarea peisagistică și functională a danelor de pasageri si agrement;
 • Amenajarea unui grup sanitar

În data de 02.02.2023, între Municipiul Turnu Măgurele și societatea  Consitrans SRL s-a încheiat contractul de servicii nr.2371,  ce vizează prestarea de servicii de supervizare prin intermediul diriginților de șantier, a proiectării și execuției lucrărilor finanțate prin proiectul ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”, cod SMIS 150009.

Valoarea contractului cu nr.2371/02.02.2023, pentru prestarea  serviciilor de supervizare, este de 135.000 lei, la care se adaugă TVA, iar durata acestuia este până la semnarea procesului verbal de recepție finală.