Examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 28.07.2020, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele.

Dosarul de examen se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului și conține în mod obligatoriu:

  1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008.
  4.  dovada că a obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INVESTIȚII , COMPARTIMENT STRATEGIE DEZVOLTARE

  1. Constituția României;
  2. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
  3. O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. O.U.G.nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ