Au fost semnate  două  contracte de finanțare, prin PNRR

Au fost semnate  2  contracte de finanțare, prin PNRR,  unul pentru reabilitare termică clădiri rezidențiale multifamiliale, în cadrul proiectului ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din cadrul Asociației de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman” și unul  pentru ,,Realizare pistă de biciclete ”Drumul Cetății” în Municipiul Turnu Măgurele”

     În data de 12.01.2023, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență  și UAT Municipiul Turnu Măgurele, în calitate de beneficiar, s-au semnat  2 contracte de finanțare,  ce vizează :

  1. Creșterea eficienței energetice la blocurilor de locuințe C1, C7, M1, M2, M3, M4 din cadrul Asociației de Proprietari nr.15 din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, având valoare totală de finanțare de 17.996.987,54 lei cu TVA inclus;
  2. asigurarea infrastructurii pentru transport verde – piste pentru biciclete în Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, prin realizarea unei piste de biciclete de la ieșirea din oraș (zona str. Portului nr.5) până la Cetate, având  valoarea totală de finanțare de 6.116.191,33 lei cu TVA inclus.

  Termenul limită prevăzut pentru implementarea celor două proiecte este data de 30.06.2026.