Anunt

In data de 30.10.2019 după desfășurarea etapei a II a  de selecție-analiza cv-uri și derularea interviului la avizierul primăriei  și site-ul primăriei municipiul Turnu Măgurele au fost publicate  rezultatele obținute de candidați pentru ocuparea a 3 posturi de îngrijitor la domiciliu și 1 post asistent medical generalist .

Conform orarului de recrutare și selecție a personalului, termenul de formulare și depunere a contestațiilor cu privire la rezultatele interviului a fost în data de 31.10.2019  iar în data de  04.11.2019 soluționarea contestațiilor și publicarea rezultatelor finale. De menționat faptul că în acest caz nu au fost depuse contestații.

SECRETAR COMISIE

ȚĂRANU LIVIA