Anunt privind încheierea Contractului de Servicii organizare seminarii prevăzute prin proiectul ,,Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial ”Grivitsa” și Cetatea ”Turnu Măgurele”, cod ROBG-397”

Municipiul Turnu Măgurele, implementează în parteneriat cu Municipalitatea Pleven, proiectul  ,,Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial ”Grivitsa” și Cetatea ”Turnu Măgurele”, cod ROBG-397”, proiect care contribuie la îmbunătățirea modului de valorificare durabilă a moștenirii culturale și istorice din această zonă, prin identificarea, dezvoltarea și promovarea de produse și servicii turistice tematice și alternative pentru zona transfrontalieră.

În acest context, pentru atingerea obiectivelor stabilite de cei doi parteneri, prin cererea de finanțare depusă în cadrul Axei prioritară 2 a Programului Interreg V A România – Bulgaria, au fost prevăzute mai multe activități și achiziții vizând inclusiv dezvoltarea de produse turistice comune, servicii, precum și eleborarea unei strategii de marketing.

UAT Municipiul Turnu Măgurele va organiza trei seminarii tematice care vor reprezenta activități suport pentru dezvoltarea și valorificarea durabilă a produselor turistice  și care vor contribui la:

  • identificarea de posibile nișe în domeniul turismului, produse și canale de producție, inclusiv inputuri ale actorilor locali relevanți în contextul elaborării strategiei de marketing prevăzute prin proiect;
  • evaluarea draftului strategiei de marketing și formularea de recomandări de îmbunătățire a acesteia;
  • promovarea strategiei de marketing elaborate în cadrul proiectului și produselor și serviciilor turistice create.

Conform cererii de finanțare, la fiecare din cele trei seminarii vor participa 30 de persoane, actori relevanți în domeniu, din Bulgaria și România, în număr egal.

În vederea organizării celor trei seminarii Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat servicii de de organizare a acestora, fiind încheiat Contractul de servicii nr. 29209/24.10.2019.

Prestator: Paper Print Consulting SRL

Obiectul achiziției: servicii de organizare a celor trei seminarii necesare în contextul implementarii activităților proiectului – realizare de fotografii și filmări, asigurarea secretariatului și a logisticii necesare (liste de prezență, chestionare de evaluare în cadrul fiecărui seminar), precum și asigurarea activității de protocol.

Valoare achiziției: 12829,05 lei la care se adaugă TVA.

Procedura aplicată: achiziție directă