Anunț privind încheierea Contractului de Servicii de supraveghere a lucrărilor de amenajare arhitecturală și peisageră a sitului arheologic Cetatea Turnu – Etapa 2 în contextul implementării proiectului ,,Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial ”Grivitsa” și Cetatea ”Turnu Măgurele”, cod ROBG-397”

Municipiul Turnu Măgurele, implementează în parteneriat cu Municipalitatea Pleven, proiectul  ,,Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial ”Grivitsa” și Cetatea ”Turnu Măgurele”, cod ROBG-397”, proiect care face parte din proiectul integrat de restaurare și conservare al Sitului Arheologic  – Cetatea Turnu, care a fost etapizat astfel:

Etapa 1:  Obiect 1 –  Cetatea TURNU – restaurare și conservare, investiție în curs de execuție;

Etapa 2: Obiect 2 – Corp anexă  și Obiect 3 – Amenajare sit, investiție ce urmează a fi realizată, dupa semnarea contractului de lucrări.

În cadrul proiectului ,,Drumul Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial ”Grivitsa” și Cetatea ”Turnu Măgurele”, cod ROBG-397”, au fost achiziționate servicii de supraveghere a lucrărilor de amenajare arhitecturală și peisageră a sitului arheologic Cetatea TURNU, Etapa 2.

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 13967 din 16.06.2020

  • Prestator : PFA Trandafir Dănuț
  • Valoarea achiziției: 21.795,75 lei fără TVA (TVA 0 – prestatorul nefiind plătitor de TVA)
  • Procedura aplicată:  achiziție directă