Anunț privind încheierea contractului de furnizare a echipamentelor medicale -lot 5 ca urmare a finalizării procedurii de atribuire- licitație deschisă, derulată în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează în parteneriat cu Municipalitatea Nikopole.

Municipiul Turnu Măgurele  a semnat  contractul de finanțare nr. 142004/21.10.2020 în data de 26.10.2020 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Proiectul va contribui la îmbunătățirea eficienței serviciilor de sănătate și a cooperării în domeniul medical, între autoritățile relevante din zona transfrontalieră, asigurând în același timp  accesibilitatea la acest tip de servicii.

În cadrul proiectului anterior menționat, municipiul Turnu Măgurele a  încheiat contractul  nr. 5112 din 30.03.2022 pentru  furnizarea echipamentelor medicale -lot 5 (Imprimantă digitală DICOM cu laser uscat și Dispozitiv RX digital grafie mobil) necesare implementării activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256

Prestator : SC EDITRONIC  INTERNATIONAL S.R.L

  • Obiectul achiziției: furnizare a echipamentelor medicale -lot 5 (Imprimantă digitală DICOM cu laser uscat și Dispozitiv RX digital grafie mobil) necesare implementării activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256
  • Valoarea achiziției: 600.870,00  lei la care se adaugă 114.165,30 lei TVA
  • Procedura aplicată:  licitație deschisă-Anunț participare CN 1033914/ 17.08.2021