Anunț privind achiziționarea serviciilor de informare și publicitate în vederea implementării activităților proiectului ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” cod SMIS 141812, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 202

 În data de   19.11.2021, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7270/19.11.2021  pentru proiectul ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.           

Pentru buna derulare a activităților proiectului ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”, a fost semnat contractul de servicii de informare și publicitate nr.19025/17.12.2021.

  • Prestator : PAPER PRINT CONSULTING SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor  de informare și publicitate pentru proiectul ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”
  • Valoarea achiziției: 27.350,00 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă