Anunț privind achiziționarea …

ANUNȚ

PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de informare si publicitate  in contextul implementării  proiectului  ,,Restaurare, consolidare, protecție și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-  2020

În vederea implementării proiectului ,,Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+:  116469, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, UAT Municipiul Turnu Măgurele  a încheiat Contractul de Finanțare nr. 790/05.12.2017  cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene.

Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de informare si publicitate  necesare in contextul implementării  proiectului ,,Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-  2020

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 7509 din 26.03.2018

Prestator : PAPER PRINT CONSULTING SRL

  • Obiectul achiziției: achiziționarea de servicii de informare si publicitate necesare in contextul implementării proiectului ,,Restaurare, consolidare, protectie și conservare a Catedralei Sfântul Haralambie din Municipiul Turnu Măgurele”, Cod SMIS 2014+: 116469, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-  2020
  • Valoarea achiziției: 7.501,35 lei la care se adauga TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă