Anunt licitatie publica

Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, bld. Republicii, nr.2, județul Teleorman, cod poștal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416451, fax 0247.416.453, email:primariatm@yahoo.com, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea următoarelor bunuri:

1.Butelii oxigen – 4 buc. – 240 kg

2.Casă de bani – 1 buc.- 250 kg

3.Profile din ţeavă OL – 910 kg.

Licitația se va desfășura în data de 16.11.2018, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul. Republicii, nr.2.

Prețul de pornire la licitație este de 560 lei.

Taxa de participare la licitație este de 50 lei.

Garanția de participare la licitație este în valoare de 28 lei.

Documentele de participare la licitația de închiriere a bunului imobil se primesc până la data de 15.11.2018, ora 1600, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, cam.9.

Informațiile suplimentare privind licitația publică pot fi obținute la telefon 0247/416.451 int. 108, fax 0247/416.453.

 

PRIMAR,

Dănuț CUCLEA