Anunt licitatie publica de inchiriere

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

Anunţă

Municipiul Turnu Măgurele, cu sediul în Turnu Măgurele, bld. Republicii, nr.2, judeţul Teleorman, cod poştal 145200, cod fiscal 4253731, telefon 0247.416451, fax 0247.416.453, email:primariatm@yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice de închiriere în data de 18.03.2019.

Obiectul licitaţiei: teren în suprafaţă de 8,32 mp, situat în Tumu Măgurele, str. G-ral David Praporgescu, zona blocului F28.

Licitaţia se va desfăşura în data de 18.03.2019, ora 1100, la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, b-dul. Republicii, nr.2.

Preţul de pornire la licitaţie este de 26 euro/lună.

Taxa de participare la licitaţie este de 50 euro.

Garanţia de participare la licitaţie este în valoare de 26 euro.

Documentele de participare la licitaţia de închiriere a bunului imobil se primesc până la data de 15.03.2019, ora 1600, la sediul organizatorului.

Caietele de sarcini şi instrucţiuni pentru ofertanţi se pot procura contra sumei de 20 lei, de la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, etaj 1, cam.9.

Informaţiile suplimentare privind licitaţia publică pot fi obţinute la telefon 0247/416.451, int. 108, fax 0247/416.453.