Anunț angajare SC Salubritate – Turnu SRL

SC Salubritate-Turnu SRL cu sediul în str. Stadionului nr.12 Turnu Măgurele, angajează personal cu studii minim 10 clase pentru activitatea de cosit gazon. Pentru detalii vă puteți adresa la sediul societății și la numărul de telefon 0721420144 – d-na Petculescu Anișoara