Anunț achiziționarea serviciilor de supraveghere, prin intermediul dirigintelui de șantier, a execuției lucrărilor necesare Creării Centrului Recreativ, finanțat prin proiectul integrat ,,Îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice cu sprijinul Centrului Recreativ și mediul aferent în municipiul Turnu Măgurele”