Anunt achizitie servicii de proiectare L-Ten Proiect

ANUNȚ

PRIVIND: achiziționarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului  necesare lucrărilor de modernizare a celor 5 străzi din Municipiul Turnu Măgurele, prevăzute  prin  proiectul „L-TeN – Conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”, cod 15.1.1.014, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria

În vederea implementării proiectului „L-TeN – Conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”, cod 15.1.1.014, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria, în calitate de Beneficiar, UAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației Publice și Fondurilor Europene, contractul de finanțare nr. 12462/13.02.2017 precum și contractul de cofinanțare nr. 12466/13.02.2017.

În cadrul proiectului menționat anterior, municipiul Turnu Măgurele a achiziționat servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului  necesare lucrărilor de modernizare a celor 5 străzi din Municipiul Turnu Măgurele.

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii  nr. 35300 din 25.10.2017.

Prestator : SC S ENGINEERING DESIGN SRL

  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului necesare lucrărilor de modernizare a celor 5 străzi din Municipiul Turnu Măgurele, prevăzute  prin  proiectul „L-TeN – conectarea Rețelei de Transport Europene printr-o legătură mai bună între nodurile terțiare Turnu Măgurele și Levski pentru o dezvoltare durabilă a zonei”, cod 15.1.1.014, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria
  • Valoarea achiziției: 39 541, 27 lei la care se adaugă TVA in sumă de 7.512,84 lei
  • Procedura aplicată: procedură simplificată