Anunt achizitie servicii de informare si publicitate

ANUNȚ

 PRIVIND: achiziționarea serviciilor  de informare si publicitate  in contextul implementării  proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria 2014-  2020

În vederea implementării proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria 2014-  2020 , în calitate de Partener, UAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice  și Fondurilor Publice contractul de cofinanțare nr. 32900/14.03.2017.

În cadrul proiectului menționat anterior, Municipiul Turnu Măgurele a achiziționat  servicii de informare si publicitate  necesare in contextul implementării  proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria 2014-  2020 .

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii nr. 4498 din 21.02.2018

Prestator : PAPER PRINT CONSULTING SRL

Obiectul achiziției: achiziționarea de servicii de informare si publicitate necesare in contextul implementării  proiectului ,,Podurile timpului: O abordare integrată pentru îmbunatățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural transfrontalier Nikopol- Turnu Măgurele”, cod 15.2.1.104, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria 2014-  2020.

Valoarea achiziției: 9.600  lei la care se adauga TVA

Procedura aplicată:  achiziție directă