Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației necesare execuției lucrărilor ce vizează crearea Centrului Educațional, componentă a proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cod SMIS 125205, implementat în cadrul POR 2014 – 2020

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 05.05.2020  proiectul ,, Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul POR 2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

În data de 28.09.2021, a fost încheiat contractul de servicii nr. 13871 pentru  verificarea tehnică a documentației necesare execuției lucrărilor ce vizează crearea Centrului Educațional, componentă a  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”.

  • Prestator : SC Andreea Construct Company SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea  serviciilor de verificare tehnică a documentației necesare execuției lucrărilor vizând crearea Centrului Educațional, componentă a  proiectului integrat ,,Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”.
  •  Valoarea achiziției: 25.000 lei, la care se adaugă 4.750 lei TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă