Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației în conformitate cu care se vor executa lucrările de  modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele, pentru lucrări hidrotehnice la următoarele cerințe: A6, B4, D, A7, B5

ANUNȚ

PRIVIND: prestarea serviciilor de verificare tehnică a documentației în conformitate cu care se vor executa lucrările de  modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele, cofinanțate în cadrul POIM 2014-2020, Axa prioritară 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Obiectivul specific 2.4-Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale și porturi.

Municipiul Turnu Măgurele derulează din data de 15.03.2022, proiectul ”Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele”, în baza contractului de finanțare nr.138/15.03.2022.

  • Prestator: SC Tichie Design  SRL
  • Contract de servicii: nr. 6875/31.03.2023
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare tehnică a documentației în conformitate cu care se vor executa lucrările de  modernizare și dezvoltare a infrastructurii portuare în Portul Turnu Măgurele, pentru lucrări hidrotehnice la următoarele cerințe: A6, B4, D, A7, B5
  • Valoarea achiziției: 2.500,00 lei, la care se adaugă TVA-ul aferent
  • Procedura aplicată: achiziție directă