Achiziționarea serviciilor de proiectare și execuție lucrări de reabilitare a străzilor incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”,cod SMIS 124772, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

 Municipiul Turnu Măgurele a semnat în data de 04.03.2020 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, contractul de finanțare din fonduri nerambursabile pentru  proiectul ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”, cofinanțat în cadrul Programului Operațional Regional  2014 -2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii.

Proiectul mai sus menționat cuprinde 2 componente:

  • Componenta A – ,,Creare Centru pentru tineret și amenajare grădină publică adiacentă acestuia în municipiul Turnu Măgurele” – se va reabilita Clădirea ”Casa Prefectului” – fosta Administrație Financiară și se va reamenaja grădina publică
  • Componenta B – ,, Îmbunătățirea accesibilității, atractivității și calității mediului urban prin reabilitarea de străzi din municipiul Turnu Măgurele”

 Se vor reabilita străzile: Castanilor, Oituz, 1 Decembrie, B-dul Independenței, Victoriei, Măgurii , în acest sens fiind  încheiat contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 10786 din data de 29.07.2021.

  • Prestator : Asocierea dintre SC Panadria SRL și SC Total Road SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor  de proiectare și execuție lucrări de reabilitare a străzilor incluse în proiectul integrat ”Centru de tineret și străzi urbane pentru creșterea calității vieții în municipiul Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 4.583.705,21 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: procedură simplificată