Achiziționarea serviciilor de informare și publicitate în vederea implementării activităților proiectului ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”, cofinanțat în cadrul POR 2014-2020

În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7656/29.03.2022 pentru proiectul ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitații, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

Pentru buna derulare a activității proiectului ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”, a fost semnat contractul de servicii de informare și publicitate nr. 8192/23.05.2022.

  • Prestator:  PAPER PRINT CONSULTING SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de informare și publicitate în vederea implementării activităților proiectului ”Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”
  • Valoarea achiziției: 11.000 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată : achiziție directă