Achiziționarea serviciilor de consultanță(expert cooptat) în vederea asigurării expertizei specializate necesare pentru facilitarea deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii simplificate de lucrări aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare străzi din zonele urbane marginalizate ale Municipiului Turnu Măgurele” finanțat prin proiectul ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2” cod SMIS  141812

 În data de  19.11.2021, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7270/19.11.2021 pentru proiectul ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.           

Pentru buna derulare a activităților proiectului ,,Asfaltarea străzilor în ZUM 1 și ZUM 2”, a fost semnat contractul de servicii nr. 10396/04.07.2022.

  • Prestator : SC ACHIZIȚII – OFERTARE CONSULT SRL
  • Obiectul achiziției: servicii de consultanță(expert cooptat) în vederea asigurării expertizei specializate necesare pentru facilitarea deciziilor comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii simplificate de lucrări aferente obiectivului de investiții ”Reabilitare străzi din zonele urbane marginalizate ale Municipiului Turnu Măgurele”
  • Valoarea achiziției: 12.000 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă