Achiziționarea serviciilor de consultanță în management în vederea implementării activităților proiectului “Amenajarea unui Centru Integrat socio-medical pentru adulții și tinerii cu dizabilități”, cod SMIS  155330, cofinanțat în cadrul POR 2014 – 2020

 În data de 13.10.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7981/13.10.2022 pentru proiectul “Amenajarea unui Centru Integrat socio-medical pentru adulții și tinerii cu dizabilități”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.           

Pentru buna derulare a activităților proiectului “Amenajarea unui Centru Integrat socio-medical pentru adulții și tinerii cu dizabilități”,a fost semnat contractul de servicii de consultanță în management  nr.5752/15.03.2023.

  • Prestator : QUALITY PROJECTS & ADVICE COMPANY  SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de consultanță în management pentru proiectul “Amenajarea unui Centru Integrat socio-medical pentru adulții și tinerii cu dizabilități”
  • Valoarea achiziției: 60.000,00 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă