Achiziționarea serviciilor de consultanță în achiziții (Expert Cooptat) necesare implementării activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod ROBG e-MS -256

UAT Municipiul Turnu Măgurele deține calitatea de Lider al proiectului „Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod e-MS ROBG 256, pe care îl implementează în parteneriat cu Municipalitatea Nikopole.

Municipiul Turnu Măgurele  a semnat  contractul de finanțare nr. 142004/21.10.2020 în data de 26.10.2020 cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Proiectul va contribui la îmbunătățirea eficienței serviciilor de sănătate și a cooperării în domeniul medical, între autoritățile relevante din zona transfrontalieră, asigurând în același timp  accesibilitatea la acest tip de servicii.

În cadrul proiectului anterior menționat, municipiul Turnu Măgurele a  încheiat contractul  de servicii nr. 12174 din 30.08.2021 pentru  prestarea serviciilor de consultanță în achiziții (Expert Cooptat).

  • Prestator : SC Transfer Pharma Solutions S.R.L
  • Obiectul achiziției: servicii de consultanță în achiziții (Expert Cooptat) necesare implementării  activităților proiectului “Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopole”, cod  ROBG e-MS -256
  • Valoarea achiziției: 45.000,00 lei la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată:  achiziție directă