Achiziționare servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică

ANUNȚ

                                PRIVIND: achiziționarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului  necesare  executării lucrărilor de modernizare a celor 10  străzi din Municipiul Turnu Măgurele, prevăzute  prin  proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect  15.1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria

  În vederea implementării proiectului ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T”, 15.1.1.013, finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România- Bulgaria, în calitate de Beneficiar, UAT Municipiul Turnu Măgurele a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale , Administrației Publice și Fondurilor Europene, contractul de finanțare nr. 70577/08.06.2017 precum și contractul de cofinanțare nr. 70582/08.06.2017.

În cadrul proiectului menționat anterior, municipiul Turnu Măgurele a achiziționat servicii de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului  necesare executării lucrărilor de modernizare a celor 10  străzi din Municipiul Turnu Măgurele prevăzute prin proiectul I-TeN.

Astfel, a fost încheiat contractul de servicii  nr. 41519 din 29.12.2017.

Prestator : SC BEST CONSULTING &DESIGN SRL

  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de proiectare tehnică și asistență tehnică din partea proiectantului necesare  executării lucrărilor de modernizare a celor 10  străzi din Municipiul Turnu Măgurele, prevăzute  prin  proiectul ,,I-TeN: Îmbunătățirea nodurilor terțiare Turnu Măgurele-Nikopole pentru dezvoltarea durabilă a zonei printr-o mai bună conectivitate cu infrastructura TEN-T ” cod proiect  1.1.013, e-MS cod ROBG-132, cofinanţat prin  Programul Interreg V A România-Bulgaria
  • Valoarea achiziției: 129000 lei la care se adaugă TVA in sumă de 24510 lei
  • Procedura aplicată: procedură simplificată