Stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 în municipiul Turnu Măgurele

                             PRIMARUL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003(r) privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, transmit următorul

ANUNŢ

Începând cu data de 10.03.2020  în Centrul de informaţii pentru cetăţeni  din incinta Primăriei municipiului Turnu Măgurele sunt afişate următoarele documente:

    1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021  în municipiul Turnu  Măgurele și  Referat de aprobare – iniţiativa primarului municipiului Turnu Măgurele;

    2. Anexele nr.1,2,3,4, la Proiectul de hotărâre.

         Până la data de 20.03.2020 , cei interesaţi pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind aceste documente la Registratura Primăriei municipiului Turnu Măgurele.

         În situaţia în care până la data de 20.03.2020 se vor înregistra în scris propuneri, sugestii ori opinii cu privire la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021  în municipiul Turnu  Măgurele, in data de 24.03.2020,ora 15,00 va avea loc  dezbaterea publică pe marginea acestui proiect de hotărâre.

         Informaţii suplimentare pot fi solicitate zilnic între orele 8,00-16,00 şi la Serviciul Impozite şi taxe locale, etajul 2, cam 5 sau, prin telefon 0247/416451-interior 103,  sau 0247/411298.

         Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi contra cost copii după aceste documente , care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei municipiului Turnu Măgurele , la adresa www.municipiulturnumagurele.ro.

PRIMAR,

 Dănuț CUCLEA