Teleorman județ curat

             În perioada 18-20 aprilie 2022, la inițiativa Instituției Prefectului Județului Teleorman, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deșeurilor Teleorman“, S.C.Polaris M Holding SRL – operator colectare și transport deșeuri în județul Teleorman și S.C.Eco Sud S.A. – operatorul depozitului de deșeuri de la Mavrodin, se va desfășura campania „Teleorman, județ curat“.

            Această campanie are ca scop colectarea deșeurilor depozitate ilegal, reducerea gradului de poluare a apelor solului și subsolului și de a conștientiza și informa cetățenii despre importanța selectării la sursă a deșeurilor în vederea protejării mediului înconjurător.

           Autoritatea locală se alătură acestei campanii de colectare a deșeurilor, prin participarea cu voluntari din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele și din cadrul societăților din subordinea Consiliului Local.

           Întrucât protejarea mediului înconjurător este un obiectiv de interes public major şi constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice, la această campanie sunt invitați să participe cetățenii municipiului, reprezentanți ai instituțiilor și agenților economici din municipiul Turnu Măgurele.

           Acțiunea de colectare a deșeurilor se va desfășura în data de 19.04.2022, începând cu ora 1400.

           Cei care doresc să participe se pot înscrie la telefon 0247/ 416451, interior 125, până pe data de 15.04.2022, persoana de contact Pârvan Daniela Cristiana

Cu toţii vrem să trăim într-un mediu curat, dar depinde de fiecare în parte şi de noi toţi împreună dacă suntem hotărâţi să acordăm o şansă în plus protecţiei mediului înconjurător.