Autorizatii construire

Autorizatii de construire, certificate de urbanism, certificate de desfiintare emise in 2018 autorizatiidec2018